Najskôr je potrebné spočítať plochu priestorov, ktoré budete vykurovať. Spočítajte teda plochu všetkých vykurovaných miestností a zadajte prosím aj výšku stropu.


Príklad:

Dom má tri miestnosti, kde jedna má rozmer 3m x 5m, druhá 5m x 6m a tretia 3m x 3m.

3 x 5 = 15
5 x 6 = 30
3 x 3 = 9

15 + 30 + 9 = 54
Vykurovaná plocha je teda 50 m2.

Zadajte parametre budovy:

Vykurovaná plocha (m2)

Výška stropu (m)

Požiadavky na výkon kachlí sú samozrejme ovplyvnené aj kvalitou zateplenia budovy. Preto je nutné nastaviť kvalitu tepelnej izolácie budovy, ktorú budete vykurovať. Nastavte či sa jedná o nízkoenergetický dom, prípadne o dom s kvalitnou tepelnou izoláciou. Pre staršie domy s čiastočnou tepelnou izoláciou zvoľte stredne izolovaný dom. Pre trvalo obývané domy bez izolácie nastavte dom bez izolácie. Pre domy, ktoré sú využívané predovšetkým na rekreáciu a nie sú trvalo vykurované, zvoľte chalupa. Rekreačné objekty, spravidla drevené bez izolácie, nastavte ako chata.
Kvalita tepelnej izolácie budovy